Jak vybrat střední školu

Výběr střední školy patří k jednomu z nejdůležitějších rozhodnutí vůbec. Tato volba může totiž ovlivnit celý zbytek našeho života. Pokud se ve svých patnácti letech rozhodneme špatně, můžeme si to potom hodně dlouho vyčítat.

V deváté třídě základní školy ještě spousta dětí neví, co by chtěly v životě dál dělat. Mnozí tento problém řeší studiem na gymnáziu, protože si takzvaně oddálí rozhodování na později. Někteří ale mají jasno a jdou si za svým cílem. Vědí co je baví a čeho chtějí v životě dosáhnout. Proto je velice důležité nepodcenit přípravu a sledovat, jaké jsou nároky na přijímací zkoušky a posléze možné uplatnění v oboru. V době hospodářské krize situace není příliš příznivá, ale investice do vzdělání se nám v budoucnu vrátí, o tom není pochyb.

Důležitými kritérii pro výběr školy je hlavně obor, který chce dítě studovat. Rozhodně se lépe studují předměty, které nás baví a zajímají, než ty, co studujeme pouze z povinnosti. Následují podstatné informace o tom, zda se takový obor nachází ve škole v místě bydliště nebo je nutné dojíždět či bydlet na internátu. V tomto případě je velice dobré, hlavně ze začátku, když se na tuto školu hlásí někdo z kamarádů nebo spolužáků. Přechod ze základní školy na střední je změna, se kterou se dítě vypořádá mnohem lépe, má-li nablízku někoho, komu důvěřuje a koho zná. Dále musíme brát v úvahu i potřebné finance, takže se můžeme rozhodnout mezi školou státní a soukromou, která je podstatně nákladnější, protože se zde platí školné. Je dobré se o škole informovat, jací zde působí pedagogové, jaká je úroveň studia a také úspěšnost přijetí po absolvování maturitní zkoušky na vysokou školu.

Když se rozhodnete, kterou školu studovat, následuje podávání přihlášek. V dnešní době, kdy školy doslova bojují o studenty, se může stát, že vás vezmou bez přijímacích zkoušek a nebo do určitého průměru, což je výhoda především pro ty, kteří dosahovali na základní škole dobrých výsledků. Není třeba panikařit ani v případě, pokud škola požaduje přijímací zkoušky. Většinou si nechávají místa pro odvolání nebo vyhlašují další kola.

Závěrem chci doporučit využít možnost Dnů otevřených dveří, kde vám rádi zodpoví případné dotazy ohledně studia.

Mohlo by se vám také líbit...