Jak vybrat vysokou školu

V současné době je u nás podle údajů Ministerstva školství ČR k dispozici 26 veřejných, 2 státní a 45 soukromých vysokých škol. Je tedy opravdu z čeho vybírat. Jak se v této nabídce zorientovat a podle jakých kritérií si nejlépe vybrat vysokou školu by vám měl pomoci tento článek.
Jste-li již rozhodnuti, že chcete studovat technické nebo humanitní obory, výběr se vám pochopitelně zúží. Nejvíce šancí na přijetí máte podle statistik na školy technické. Někde je to až 100%. Obtížnější je dostat se na školy humanitní a umělecké. Poměr přihlášených a přijatých studentů je na různých školách jiný, i když jde o stejné obory. Tyto skutečnosti si zjistěte a vyhodnoťte.
Máte-li představu o konkrétní specializaci, volíte vysokou školu podle toho, zda příslušný obor vyučuje. Nabízí-li vámi vybranou specializaci více škol, zohledněte tradici školy, blízkost školy k vašemu bydlišti, nabídku dalších služeb, jako jsou koleje, menzy, ale i to, zda je škola soukromá, a vy tudíž budete muset platit školné. V tom případě zvažte jeho výši a zjistěte, co vám soukromá škola za vaše peníze nabídne navíc oproti škole státní. Nezapomeňte, že zaplacené školné není předplatné diplomu.
Důležitým faktorem při výběru vysoké školy jsou i podmínky pro přijetí. Je třeba brát v úvahu skladbu a obtížnost přijímacích zkoušek a tomu podřídit i výběr maturitních předmětů. Příprava na maturitu je tak zároveň přípravou k přijímacím zkouškám. Některé školy nabízejí zvýhodněné možnosti přijetí na základě prospěchu ze střední školy nebo výsledků maturity.
Školy, kde bývají zkoušky tradičně obtížné, přijímají méně studentů. Ti splňují přísná kritéria a většina z nich úspěšně vybraný obor dostuduje. Je však mnoho škol, jejichž přijímací zkoušky jsou velmi lehké, a studenti jsou přijati téměř všichni. Šanci tedy dostane každý, ale je třeba si uvědomit, že počty studentů budou během prvních dvou roků studia silně redukovány.
Zjistěte si všechny dostupné informace o přijímacích zkouškách, pořiďte si tzv. modelové otázky, které většina škol pro budoucí uchazeče vydává. Projděte si nabídku přípravných kurzů, které vám často přijímací zkoušky velmi usnadní. Přípravné kurzy se samozřejmě platí. Na diskuzních fórech vysokých škol lze zjistit informace od starších studentů nejen o přijímacím řízení, ale i o průběhu a úrovni dalšího studia.
Dnes už všechny školy nabízejí jako jednu z forem propagace tzv. dny otevřených dveří, často s možností vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Při návštěvě školy máte možnost na vlastní oči vidět její zázemí a materální vybavení a obdržet ty nejpřesnější informace.
Nejste-li rozhodnuti pro konkrétní obor, vezměte v úvahu, co by vás bavilo dalších zhruba 45 let, které Vás dělí od důchodu, zvažte uplatnění v oboru, jeho perspektivu, finanční ohodnocení a možnost získání zaměstání v místě, kde chcete žít nebo naopak ochotu přestěhovat se za prací.
Volbu školy i přípravu na přijímací zkoušky nepodceňujte. Myslete na to, že to vše ovlivní vaši budoucnost na dlouhou dobu. Přeji hodně štěstí.

Mohlo by se vám také líbit...