Jak vybrat advokáta

V životě jsou někdy situace, které nám nejsou úplně příjemné a je potřeba vyhledat odbornou právní pomoc. Ať už v případě předvolání k soudnímu řízení nebo jen radou pro sepsání nějaké důležité písemnosti je dobré mít kontakt na dobrého advokáta. Jak ale poznáme, že se jedná o skutečně kvalifikovaného právníka ve svém oboru?

Můžeme zvážit několik důležitých kritérií, kterých se pak budeme řídit. Nejdůležitějšími z nich jsou bezesporu specializace, ochota komunikovat se svým klientem, dobrá pověst ať už z referencí známých či jiných dostupných zdrojů a v neposlední řadě také vzdálenost advokátní kanceláře od vašeho místa bydliště.

Prvním krokem bývá sjednání schůzky s advokátem, obvykle telefonicky. Stručně advokáta seznámíme s naším právním problémem a dohodneme si termín první konzultace, při které nám sdělí svou specializaci, možným postupem řešení problému a následně výši svého finančního ohodnocení, popřípadě sazby za znalecké posudky, soudní poplatky a podobně.

Jak všichni jistě dobře vím, služby advokáta nejsou vůbec levnou záležitostí. Je několik možných způsobů odměňování, které jsou závislé na dohodě obou stran. Nejčastější formou odměny bývá takzvaná smluvní odměna. Většinou vychází z hodinové sazby nebo hodnoty projednávané věci. Hlavní výhoda spočívá v tom, že klient je hned na začátku obeznámen s cenou právních služeb bez ohledu na délku sporu či jeho vývoj. Výše hodinové sazby bývá v rozmezí 500,- až 5000,-.

Další možnost je smluvní paušální měsíční odměna, která se používá v případě dlouhodobého zastupování klienta.

Máme ale také možnost využít služeb firem typu Proces Invest, které se zabývají financováním klientů, kteří na právní zastoupení nemají finanční prostředky, ale přitom jejich šance u soudního sporu uspět jsou vysoké. Takové firmy zaplatí soudní výlohy a podobné náklady spojené se soudními spory a v případě výhry svého klienta si ponechají polovinu vysouzené částky.

Pokud ale  právní zastoupení nechceme, máme možnost se v právních věcech zastupovat sami, což se ale nedoporučuje, protože je to velice riskantní.

Mohlo by se vám také líbit...