Jak vybrat cestovní pojištění

V současné době nabízí mnoho cestovních kanceláří cesty do různých koutů světa. Tyto cestovní možnosti jsou velmi lákavé, a proto je většina lidí ráda využije. Ovšem málokdo pečlivě prostuduje záležitosti spojené s cestovním pojištěním.       Cestovní pojištění je věc, která by se neměla podceňovat. Každý klient cestovní kanceláře by si měl zjistit, jakou formu cestovního pojištění mu zprostředkovatel nabízí a jak vysokou cenu bude za tuto službu platit.

Je možné sjednat základní cestovní pojištění, které v sobě zahrnuje léčebné výlohy a asistenční službu, nebo rozšířené cestovní pojištění, ke kterému kromě základního cestovního pojištění lze získat i připojištění.

Základní cestovní pojištění obsahuje:

1.    lékařské ošetření v případě úrazu nebo nemoci

2.    uhrazení léků předepsaných lékařem

3.    dopravu do zdravotnického zařízení (sanitkou, vrtulníkem, horskou službou…)

4.    výdaje za pobyt v nemocnici

5.    dopravu pacienta domů, kde bude dále pokračovat jeho léčba

6.    v případě smrti přepravu tělesných ostatků do vlasti

Připojištění obsahuje:

1.    úrazové pojištění, což je odškodnění pojištěnému klientovi v případě trvalých následků úrazu a odškodnění pozůstalým v případě smrti

2.    připojištění zavazadel v případě ztráty nebo zničení

3.    připojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v případě, že klient někomu způsobí újmu na zdraví nebo majetku

4.    připojištění storna cesty, nemůže-li klient cestu realizovat.

Je třeba vědět, že pojišťovny odmítají hradit náklady na léčení v případě, že se prokáže zranění klienta jako následek požití alkoholu nebo drog, popř. že své zdraví poškodil úmyslně.

Cestovní pojištění lze sjednat na dobu pobytu, nebo celoročně, buď přímo na pobočce jakékoli pojišťovny, tedy i zdravotní, nebo pomocí online služby na internetu.

V případě, že se Vám stane pojistná událost, máte dle pojistných podmínek povinnost toto neprodleně hlásit pojišťovně na asistenční linku.

Před podepsáním pojistné smlouvy si dobře pročtěte podmínky, mnoho klientů smlouvy podepíše, aniž si je přečte.

Je dobré srovnat produkty různých pojišťoven a sledovat výši pojistného

vůči službám, které jsou nabízeny.

Uvědomte si, že čím více se vzdalujete civilizovanému světu, tím většímu riziku se vystavujete. Lékařská péče i možnosti jsou různé. Co je v některé zemi běžným standartem, je v jiné nedosažitelné. Pokud to lze, snažte se svým jednáním na cestách minimalizovat všechny rizikové faktory, nevystavovat se nebezpečí a vyhýbat se zbytečnému riskování.

Mohlo by se vám také líbit...