Jak vybrat hypotéku

Hypoteční úvěry se na finančních trzích u nás již nějakou dobu zabydlely. Podle Zákona o dluhopisech je hypotečním úvěrem každý úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. V drtivé většině jsou dnes hypoteční úvěry poskytovány na pořízení nemovitostí. Protože je hypoteční úvěr zastaven nemovitostí o určité nominální hodnotě, poskytují banky pro tyto úvěry mnohem lepší podmínky než pro úvěry spotřebitelské. Hypotéka pro banku zkrátka znamená poměrně malé riziko a v případě neplacení dlužníka jednoduše uplatní své zástavní právo, zastavenou nemovitost prodá a ze získaných peněz uspokojí svoji pohledávku.

Při výběru hypotečního úvěru je tedy potřeba vzít v úvahu výši hypotečního úroku, dobu splácení a výši jednotlivých splátek. Úrok k hypotečním úvěrům se v současné době pohybuje okolo 4,5 % – 6,0 % p. a. (ročně), je ale třeba říci, že tato sazba je pohyblivá v závislosti na hodnotě zastavené nemovitosti a požadované výši úvěru. Tato sazba udává, jakou část z půjčených peněz platíte ročně bance jako poplatek za půjčení peněz. Je tedy potřeba sledovat aktuální nabídku jednotlivých bank a na základě tohoto si vybírat. Při výběru samozřejmě hraje roli i image banky na finančním trhu.

Další proměnnou, která by při výběru hypotečního úvěru měla být vzata v úvahu je doba splácení hypotéky. Banky dnes poskytují hypoteční úvěry s délkou pěti, ale i padesáti let. Záleží především na Vás, na jakou dobu se chcete bance zavázat. Je ale důležité si uvědomit, že s nemovitostí, na které hypoteční zástava vázne, nelze nikterak nakládat. To znamená, že po tuto dobu zastavenou nemovitost nemůžete prodat ani převést na jiného vlastníka. Je potřeba si uvědomit a smířit se s tím, že 40letá hypotéka Vás může provázet i do důchodového věku a naopak 5letá hypotéka bude o hodně finančně náročnější.

S bankou se dá individuálně dohodnout na podobě hypotečního splátkového kalendáře. Každá splátka, kterou bance zaplatíte, se skládá ze dvou položek – úrok a úmor. Úmorová část představuje část splátky, kterou snižujete dluh vůči bance, naopak část úroková představuje poplatek za bankou půjčené peníze. V závislosti na konkrétní bance se v tomto dají sjednat tři režimy – anuitní, progresivní a degresivní. Anuitní režim znamená, že po celou dobu splácení splácíte stejnou částku peněz. Progresivní režim představuje formu splácení, kde jsou splátky zpočátku nižší a postupem času rostou. Degresivní režim je analogický režimu progresivnímu.

Hypoteční úvěry se dnes nacházejí v nabídce většiny českých bank. Je ale potřeba si uvědomit, že je potřeba bance dát nemovitost jako pojistku a že hypoteční úvěr je úvěrem účelovým. Konkrétní úvěr by měl být vybírán pečlivě s co nejvíce dostupnými informacemi.

Mohlo by se vám také líbit...